podpisywanie umowyWynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od charakteru sprawy oraz od rzeczywistego nakładu pracy.

Wynagrodzenie, w zależności od uzgodnień z Klientem może zostać określone:

 

RYCZAŁTOWO

jako stała wysokość wynagrodzenia określona, np. stawką miesięczną lub za daną instancję w sprawie sądowej

 

ZADANIOWO

ustalane każdorazowo dla danej czynności lub konkretnej sprawy

 

GODZINOWO

jako iloczyn przepracowanych godzin i przyjętej stawki godzinowej