kredyt hipoteczny i banknoty

Polisolokaty i kredyty frankowe

Kancelaria od 2014 roku zajmuje się dochodzeniem roszczeń finansowych, przysługujących naszym klientom od instytucji rynku finansowego, t.j. banków, towarzystw ubezpieczeniowych itp.

Przez blisko 10 lat naszej działalności pomogliśmy szerokiemu gronu naszych klientów odzyskać pobrane nienależnie opłaty likwidacyjne oraz administracyjne. W ostatnim czasie, dzięki naszej determinacji udało nam się unieważnić umowy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK inwestowane w obligacje strukturyzowane zawarte przez naszych klientów.

 

Skutecznie reprezentujemy frankowiczów w sporach z bankami, pomagamy unieważnić kredyt w CHF, odzyskujemy dla nich nadpłacone raty kredytu.

Kto może uzyskać pomoc?

Każdy kto jest stroną umowy kredytu frankowego może otrzymać bezpłatną wstępną analizę umowy kredytowej. Dzięki temu uzyskasz informację o możliwych dalszych drogach postępowania.

Czy rodzaj umowy ma znaczenie?

W ostatnich latach w obrocie kredytowym funkcjonowały trzy rodzaje umów odwołujących się do waluty obcej:

  1.  kredyt walutowy – wypłata kredytu i jego spłata odbywa się w walucie obcej, np. CHF
  2.  kredyt indeksowany do CHF – w umowie widnieje kwota w PLN, w niej też następuje wypłata przyznanych środków, jednakże bank przelicza jego wartość na franki szwajcarskie, zwykle w dniu uruchomienia kredytu lub transzy
  3.  kredyt denominowany do waluty obcej – umowa określa wysokość udzielonego kredytu w CHF, ale jego wypłata następuje w złotówkach, po kursie obowiązującym w danym dniu. Spłata następuje także w złotówkach

Zarówno kredyt indeksowany jak i denominowany, wbrew powszechnemu przekonaniu są kredytami udzielonym w walucie polskiej.

Nasza Kancelaria podejmuje się analizy umowy każdego z wymienionych typów kredytów.

Pomagamy zarówno osobom, które nadal spłacają kredyt frankowy, jak i tym , które zakończyły jego spłatę, lecz nie później niż  10 lat wstecz.