kredyt hipoteczny i banknoty

Polisolokaty i kredyty frankowe

Kancelaria od 2014 roku zajmuje się dochodzeniem roszczeń finansowych, przysługujących naszym klientom od instytucji rynku finansowego, t.j. banków, towarzystw ubezpieczeniowych itp. Skutecznie reprezentujemy frankowiczów w sporach z bankami, pomagamy unieważnić kredyt w CHF, odzyskujemy dla nich nadpłacone raty kredytu.

Kto może uzyskać pomoc?

Każdy kto jest stroną umowy kredytu frankowego może otrzymać bezpłatną wstępną analizę umowy kredytowej. Dzięki temu uzyskasz informację o możliwych dalszych drogach postępowania.

Czy rodzaj umowy ma znaczenie?

W ostatnich latach w obrocie kredytowym funkcjonowały trzy rodzaje umów odwołujących się do waluty obcej:

  1. kredyt walutowy – wypłata kredytu i jego spłata odbywa się w walucie obcej, np. CHF
  2. kredyt indeksowany do CHF – w umowie widnieje kwota w PLN, w niej też następuje wypłata przyznanych środków, jednakże bank przelicza jego wartość na franki szwajcarskie, zwykle w dniu uruchomienia kredytu lub transzy
  3. kredyt denominowany do waluty obcej – umowa określa wysokość udzielonego kredytu w CHF, ale jego wypłata następuje w złotówkach, po kursie obowiązującym w danym dniu. Spłata następuje także w złotówkach

Zarówno kredyt indeksowany jak i denominowany, wbrew powszechnemu przekonaniu są kredytami udzielonym w walucie polskiej.

Nasza Kancelaria podejmuje się analizy umowy każdego z wymienionych typów kredytów.

Pomagamy zarówno osobom, które nadal spłacają kredyt frankowy, jak i tym , które zakończyły jego spłatę, lecz nie później niż  10 lat wstecz.