zarys rodziny na młotku sądowniczymPrawo rodzinne

Szerokie grono klientów naszej Kancelarii stanowią osoby zainteresowane uregulowaniem stosunków rodzinnych, dążące do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, ale także pragnące w sposób niebudzący wątpliwości ustalić zasady wykonywania kontaktów z dzieckiem. Do spraw rodzinnych podchodzimy kompleksowo, mając na uwadze dobro dziecka, dążymy do ugodowego załatwienia sprawy, tak aby nie eskalować konfliktu między stronami. Sprawy rodzinne budzą wiele emocji wśród zainteresowanych, dlatego staramy się zapewnić skuteczną pomoc prawną, aby rozwiązanie wypracowane z klientem było dla niego satysfakcjonujące.

Prowadzimy także sprawy związane z alimentacją, dochodząc zasądzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych, ale także występując w imieniu zobowiązanych w celu zniesienia obowiązku alimentacyjnego lub obniżenia alimentów.