Prawo handlowePrawo handlowe

Prawo handlowe reguluje sprawy między przedsiębiorcami, normując stosunki gospodarcze krajowe i międzynarodowe. Spory pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie wynagrodzeń i rozliczeń, zarówno sądowe jak i przedsądowe, a także sporządzanie umów i opinii to główny obszar naszej działalności w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Nieuczciwy kontrahent, opóźnienia w płatnościach, problemy z wykonaniem umowy to sprawy, w których nasza kancelaria udziela pomocy podmiotom gospodarczym. Jeśli planujesz zawrzeć umowę, szczególnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warto skonsultować z nami jej treść przed podpisaniem, aby uniknąć nieporozumień i niekorzystnych rozwiązań w przyszłości.