znak paragrafuPrawo karne

Prawo karne obejmuje wykroczenia oraz przestępstwa. W ich wyniku sprawcom grozi odpowiedzialność karna, która może zostać zasądzona w formie grzywny, prac społecznych, czy nawet pozbawienia wolności. Zadaniem adwokata, który podejmuje się tego rodzaju sprawy jest dowodzenie niewinności klienta ponad wszelką wątpliwość. Warto jednak pamiętać, że istnieją również sprawy, w których oskarżony przyznaje się do winy, a wówczas rolą adwokata jest wskazanie okoliczności łagodzących oraz wynegocjowanie jak najniższego wymiaru kary. Praca naszej kancelarii w zakresie prawa karnego koncentruje się więc na zadbaniu o jak najlepszy interes klienta.