znak paragrafuPrawo karne

Prawo karne reguluje nie tylko kwestie związane z popełnieniem przestępstwa, ale także szeroką tematyką wykroczeń. Nasza kancelaria podejmuje się obrony oskarżonych oraz obwinionych na etapie postępowania karnego oraz w sprawach o wykroczenia, ale także reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem w dochodzeniu swoich praw przed sądami. Naszym celem jest zadbanie o jak najlepszy interes naszego klienta, zarówno w sytuacji gdy stoi przeciwko niemu aparat państwowy, jak i stał się ofiarą przestępstwa. Z naszą kancelarią współpracują wybitni karniści, wspierając merytorycznie w skomplikowanych sprawach.