Stała obsługa prawna spotkanie z prawnikiemStała obsługa prawna

Umowa stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi najlepsze warunki korzystania z pomocy prawnej. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą a także spółek i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

Zakres współpracy, to w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • ochrona własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, praw do domeny i inne zagadnienia z zakresu prawa autorskiego),
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami czy organami administracji,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności,
 • tworzenie wzorców umownych dostosowanych do działalności konkretnej firmy.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy o stałą obsługę prawną:

 • pierwszeństwo w realizacji zleconych spraw,
 • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
 • stałe, niezmienne, znane koszty obsługi prawnej,
 • łatwość i szybkość kontaktu z prawnikami (telefonicznie, emailem, itp.).

Koszt zamawianych usług prawnych i szybkość ich świadczenia dostosowana jest do potrzeb Klienta.